... czyli jak otworzyć kantor internetowy

Otwórz kantor

Wszystko co jest potrzebne do uruchomienia kantoru online

1. Wybierz jedną z trzech wersji oprogramowania - w zależności od modelu biznesowego

Oprogramowanie obsługi internetowego obrotu wartościami dewizowymi w oparciu
o działalność kantorową.

Internetowa giełda walut Oprogramowanie obsługi internetowego obrotu wartościami dewizowymi w oparciu o model pośrednictwa handlu walutami.
Oprogramowanie obsługi internetowego obrotu wartościami dewizowymi w oparciu
o model pośrednictwa handlu walutami oraz model kantoru.

2. Wybierz banki i formy integracji z kantorem - dobierz dla każdego banku typ integracji

Automatyczna integracja bankowa

Automatyczna integracja bankowa z bankami, które obsługiwane będą przez kantor internetowy/giełdę walut.
Rekomendowane dla banków o dużej ilości transakcji

Półautomatyczna integracja bankowa

Półautomatyczna integracja bankowa z bankami, które obsługiwane będą przez kantor internetowy/giełdę walut.
Rekomendowane dla banków o średniej ilości transakcji

3. Wybierz dodatkowe usługi - dobierz wg. potrzeb usługi opcjonalne

Indywidualna szata graficzna serwisu www


Indywidualna szata graficzna serwisu www.

Indywidualny projekt logotypu


Indywidualnie opracowany projekt logotypu marki.


Bieżąca działalność kantoru czyli usługi powdrożeniowe

Oprogramowanie ProKantor jest narzędziem w pełni wystarczającym do prowadzenia działalności kantorowej w Internecie w sposób łatwy i bezpieczny. To innowacyjne rozwiązanie na rynku, które pozwala zaoszczędzić zarówno czas jak i pieniądze. Wykorzystuje w pełni możliwości i potencjał sieci Internet, czego nie uwzględniają tradycyjne oprogramowania.

Bieżące utrzymanie działalności kantoru internetowego

serwer dedykowany
szacunkowy koszt:
od 160 PLN/m-c

certyfikat bezpieczeństwa
szacunkowy koszt:
od 200 PLN/rok

domena internetowa
szacunkowy koszt:
od 100 PLN/rok

podpis kwalifikowany
szacunkowy koszt:
od 250 PLN/rok
* Podane wartości są szacunkami kosztów usług oferowanych przez podmioty trzecie sporządzone na podstawie informacji ogólnodostępnych. Prezentowane kwoty aktualne są na dzień sporządzenia i mogą ulec zmianie.

Stała obsługa

która pozwoli Ci rozpocząć działalność internetowej wymiany walut
Obsługa techniczna i serwisowa to m.in. monitoring funkcjonowania oprogramowania wraz
z bieżącymi aktualizacjami, a także wsparcie techniczne oraz obsługa serwisowa oprogramowania i strony www.
Obsługa marketingowa i public relations to m.in. wprowadzenie marki na złożony rynek usług świadczonych za pomocą sieci Internet wraz z stałym utrzymaniem pozytywnego wizerunku, pozyskiwaniu klientów, a także kontakt z mediami.
  ZFDebug log Log variables Variables database 0 in 0 ms cache Cache file 221 Files Router auth Not authorized session Session 13616K in 799ms

Event log for staticController->indexAction() (pk module)

708ms10096KStartup - ZFDebug construct()
1ms72KRoute
37ms705KstaticController::indexAction
56ms1251KDispatch
799ms13493KShutdown

View variables

Request parameters

action => 'index'
controller => 'static'
module => 'pk'
page => 'order'

Zend Registry

acl => App_Service_Acl Object()
auth => My_Service_Auth Object()
bootstrap => Bootstrap Object()
cache => Zend_Cache_Core Object()
cachemanager => Zend_Cache_Manager Object()
db => Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql Object()
frontcontroller => Zend_Controller_Front Object()
layout => Zend_Layout Object()
locale => Zend_Locale Object()
log => Zend_Log Object()
mail => App_Service_Mail Object()
model => My_Service_ModelRepository Object()
modules => ArrayObject Object()
navigation => App_Service_Navigation Object()
packagemanager => App_PackageManager Object()
router => Zend_Controller_Router_Rewrite Object()
translate => Zend_Translate Object()
view => App_View_Default Object()
zend_locale => Zend_Locale Object()
zend_translate => Zend_Translate Object()
zend_view_helper_doctype => ArrayObject Object()
zend_view_helper_placeholder_registry => Zend_View_Helper_Placeholder_Registry Object()
zfdebug => App_Debug Object()

Cookies

 

Database queries – Metadata cache DISABLED

Cache 0 (Zend_Cache_Backend_File)

0 Entry
Filling Percentage: 98%
Valid Cache Size: 0K

221 files included worth 1826.1K

Application Files

applicationBootstrap.php
applicationlanguagepldefault.php
applicationlayoutsdefault.phtml
applicationlayoutselementfooter.phtml
applicationlayoutselementhtml-header.phtml
applicationlayoutselementmenu.phtml
applicationmodulesnewsBootstrap.php
applicationmodulespagesBootstrap.php
applicationmodulespkBootstrap.php
applicationmodulespkcontrollersStaticController.php
applicationmodulespkviewsscriptsstaticorder.phtml
index.php
libraryAppApplicationBootstrapBootstrap.php
libraryAppControllerAction.php
libraryAppDebug.php
libraryAppDebugPluginAuth.php
libraryAppDebugPluginCache.php
libraryAppDebugPluginRouter.php
libraryAppPackageManager.php
libraryAppPackageManagerDependency.php
libraryAppPackageManagerPackage.php
libraryAppPluginAbstract.php
libraryAppPluginFlashMessenger.php
libraryAppServiceAbstract.php
libraryAppServiceAcl.php
libraryAppServiceAclPlugin.php
libraryAppServiceAuth.php
libraryAppServiceMail.php
libraryAppServiceManager.php
libraryAppServiceNavigation.php
libraryAppViewDefault.php
libraryAppViewHelperAbstract.php
libraryAppViewHelperFlashMessage.php
libraryAppViewHelperMessage.php
libraryAppViewHelperPage.php
libraryAppViewHelperRoute.php
libraryMyControllerAction.php
libraryMyServiceAuth.php
libraryMyServiceMailer.php
libraryMyServiceModelRepository.php
libraryZFDebugControllerPluginDebug.php
libraryZFDebugControllerPluginDebugPlugin.php
libraryZFDebugControllerPluginDebugPluginAuth.php
libraryZFDebugControllerPluginDebugPluginCache.php
libraryZFDebugControllerPluginDebugPluginDatabase.php
libraryZFDebugControllerPluginDebugPluginException.php
libraryZFDebugControllerPluginDebugPluginFile.php
libraryZFDebugControllerPluginDebugPluginInterface.php
libraryZFDebugControllerPluginDebugPluginLog.php
libraryZFDebugControllerPluginDebugPluginLogWriter.php
libraryZFDebugControllerPluginDebugPluginMemory.php
libraryZFDebugControllerPluginDebugPluginText.php
libraryZFDebugControllerPluginDebugPluginTime.php
libraryZFDebugControllerPluginDebugPluginVariables.php
libraryZendAcl.php
libraryZendAclAssertInterface.php
libraryZendAclResource.php
libraryZendAclResourceInterface.php
libraryZendAclRole.php
libraryZendAclRoleInterface.php
libraryZendAclRoleRegistry.php
libraryZendApplication.php
libraryZendApplicationBootstrapBootstrap.php
libraryZendApplicationBootstrapBootstrapAbstract.php
libraryZendApplicationBootstrapBootstrapper.php
libraryZendApplicationBootstrapResourceBootstrapper.php
libraryZendApplicationModuleAutoloader.php
libraryZendApplicationModuleBootstrap.php
libraryZendApplicationResourceCachemanager.php
libraryZendApplicationResourceDb.php
libraryZendApplicationResourceFrontcontroller.php
libraryZendApplicationResourceLayout.php
libraryZendApplicationResourceLocale.php
libraryZendApplicationResourceLog.php
libraryZendApplicationResourceMail.php
libraryZendApplicationResourceModules.php
libraryZendApplicationResourceNavigation.php
libraryZendApplicationResourceResource.php
libraryZendApplicationResourceResourceAbstract.php
libraryZendApplicationResourceRouter.php
libraryZendApplicationResourceSession.php
libraryZendApplicationResourceTranslate.php
libraryZendApplicationResourceView.php
libraryZendAuth.php
libraryZendAuthStorageInterface.php
libraryZendAuthStorageSession.php
libraryZendCache.php
libraryZendCacheBackend.php
libraryZendCacheBackendExtendedInterface.php
libraryZendCacheBackendFile.php
libraryZendCacheBackendInterface.php
libraryZendCacheCore.php
libraryZendCacheException.php
libraryZendCacheManager.php
libraryZendConfig.php
libraryZendConfigIni.php
libraryZendConfigXml.php
libraryZendControllerAction.php
libraryZendControllerActionHelperAbstract.php
libraryZendControllerActionHelperFlashMessenger.php
libraryZendControllerActionHelperUrl.php
libraryZendControllerActionHelperViewRenderer.php
libraryZendControllerActionHelperBroker.php
libraryZendControllerActionHelperBrokerPriorityStack.php
libraryZendControllerActionInterface.php
libraryZendControllerDispatcherAbstract.php
libraryZendControllerDispatcherInterface.php
libraryZendControllerDispatcherStandard.php
libraryZendControllerException.php
libraryZendControllerFront.php
libraryZendControllerPluginAbstract.php
libraryZendControllerPluginBroker.php
libraryZendControllerPluginErrorHandler.php
libraryZendControllerRequestAbstract.php
libraryZendControllerRequestHttp.php
libraryZendControllerResponseAbstract.php
libraryZendControllerResponseHttp.php
libraryZendControllerRouterAbstract.php
libraryZendControllerRouterInterface.php
libraryZendControllerRouterRewrite.php
libraryZendControllerRouterRoute.php
libraryZendControllerRouterRouteAbstract.php
libraryZendControllerRouterRouteInterface.php
libraryZendControllerRouterRouteModule.php
libraryZendDb.php
libraryZendDbAdapterAbstract.php
libraryZendDbAdapterPdoAbstract.php
libraryZendDbAdapterPdoMysql.php
libraryZendDbExpr.php
libraryZendDbProfiler.php
libraryZendDbSelect.php
libraryZendDbStatement.php
libraryZendDbStatementInterface.php
libraryZendDbStatementPdo.php
libraryZendDbTable.php
libraryZendDbTableAbstract.php
libraryZendDbTableDefinition.php
libraryZendException.php
libraryZendFilter.php
libraryZendFilterInflector.php
libraryZendFilterInterface.php
libraryZendFilterPregReplace.php
libraryZendFilterStringToLower.php
libraryZendFilterWordCamelCaseToDash.php
libraryZendFilterWordCamelCaseToSeparator.php
libraryZendFilterWordSeparatorAbstract.php
libraryZendFilterWordSeparatorToSeparator.php
libraryZendFilterWordUnderscoreToSeparator.php
libraryZendLayout.php
libraryZendLayoutControllerActionHelperLayout.php
libraryZendLayoutControllerPluginLayout.php
libraryZendLoader.php
libraryZendLoaderAutoloader.php
libraryZendLoaderAutoloaderInterface.php
libraryZendLoaderAutoloaderResource.php
libraryZendLoaderPluginLoader.php
libraryZendLoaderPluginLoaderInterface.php
libraryZendLocale.php
libraryZendLocaleDataTranslation.php
libraryZendLog.php
libraryZendLogFactoryInterface.php
libraryZendLogFilterAbstract.php
libraryZendLogFilterInterface.php
libraryZendLogFilterPriority.php
libraryZendLogFormatterAbstract.php
libraryZendLogFormatterInterface.php
libraryZendLogFormatterSimple.php
libraryZendLogWriterAbstract.php
libraryZendLogWriterStream.php
libraryZendMail.php
libraryZendMailProtocolAbstract.php
libraryZendMailProtocolSmtp.php
libraryZendMailTransportAbstract.php
libraryZendMailTransportSmtp.php
libraryZendMime.php
libraryZendMimeMessage.php
libraryZendMimePart.php
libraryZendNavigation.php
libraryZendNavigationContainer.php
libraryZendNavigationPage.php
libraryZendNavigationPageMvc.php
libraryZendRegistry.php
libraryZendSession.php
libraryZendSessionAbstract.php
libraryZendSessionException.php
libraryZendSessionNamespace.php
libraryZendSessionSaveHandlerInterface.php
libraryZendTranslate.php
libraryZendTranslateAdapter.php
libraryZendTranslateAdapterArray.php
libraryZendTranslatePlural.php
libraryZendUri.php
libraryZendValidate.php
libraryZendValidateAbstract.php
libraryZendValidateHostname.php
libraryZendValidateInterface.php
libraryZendValidateIp.php
libraryZendVersion.php
libraryZendView.php
libraryZendViewAbstract.php
libraryZendViewHelperAbstract.php
libraryZendViewHelperBaseUrl.php
libraryZendViewHelperDoctype.php
libraryZendViewHelperHeadLink.php
libraryZendViewHelperHeadScript.php
libraryZendViewHelperHeadTitle.php
libraryZendViewHelperHtmlElement.php
libraryZendViewHelperInterface.php
libraryZendViewHelperLayout.php
libraryZendViewHelperNavigation.php
libraryZendViewHelperNavigationHelper.php
libraryZendViewHelperNavigationHelperAbstract.php
libraryZendViewHelperNavigationMenu.php
libraryZendViewHelperPlaceholder.php
libraryZendViewHelperPlaceholderContainer.php
libraryZendViewHelperPlaceholderContainerAbstract.php
libraryZendViewHelperPlaceholderContainerStandalone.php
libraryZendViewHelperPlaceholderRegistry.php
libraryZendViewHelperTranslate.php
libraryZendViewHelperUrl.php
libraryZendViewInterface.php

App Files

Zend Files

ZFDebug Files


Zend_Controller_Router_Route
Current route: order

Variables: none

Defaults:
   module = pk
   controller = static
   action = index
   page = order
Locale: pl_PL (default: NULL)
Name Class Params Defaults
adminZend_Controller_Router_Routearray ( 'controller' => 'admin', 'action' => 'index', 'module' => 'default', )
frontZend_Controller_Router_Routearray ( )
news.indexZend_Controller_Router_Routearray ( 'module' => 'news', 'controller' => 'index', 'action' => 'index', )
news.viewZend_Controller_Router_Routeidarray ( 'module' => 'news', 'controller' => 'index', 'action' => 'view', )
admin.news.indexZend_Controller_Router_Routearray ( 'module' => 'news', 'controller' => 'admin', 'action' => 'index', )
admin.news.addZend_Controller_Router_Routearray ( 'module' => 'news', 'controller' => 'admin', 'action' => 'add', )
admin.news.viewZend_Controller_Router_Routeidarray ( 'module' => 'news', 'controller' => 'admin', 'action' => 'view', )
admin.news.editZend_Controller_Router_Routeidarray ( 'module' => 'news', 'controller' => 'admin', 'action' => 'edit', )
admin.news.publishZend_Controller_Router_Routeidarray ( 'module' => 'news', 'controller' => 'admin', 'action' => 'publish', )
admin.news.unpublishZend_Controller_Router_Routeidarray ( 'module' => 'news', 'controller' => 'admin', 'action' => 'unpublish', )
admin.news.removeZend_Controller_Router_Routeidarray ( 'module' => 'news', 'controller' => 'admin', 'action' => 'remove', )
pages.viewZend_Controller_Router_Routeslugarray ( 'module' => 'pages', 'controller' => 'index', 'action' => 'view', 'slug' => '', )
pages.indexZend_Controller_Router_Routearray ( 'module' => 'pages', 'controller' => 'index', 'action' => 'index', )
admin.pages.indexZend_Controller_Router_Routepagearray ( 'module' => 'pages', 'controller' => 'admin', 'action' => 'index', 'page' => '', )
admin.pages.addZend_Controller_Router_Routearray ( 'module' => 'pages', 'controller' => 'admin', 'action' => 'add', )
admin.pages.viewZend_Controller_Router_Routeidarray ( 'module' => 'pages', 'controller' => 'admin', 'action' => 'view', )
admin.pages.editZend_Controller_Router_Routeidarray ( 'module' => 'pages', 'controller' => 'admin', 'action' => 'edit', )
admin.pages.publishZend_Controller_Router_Routeidarray ( 'module' => 'pages', 'controller' => 'admin', 'action' => 'publish', )
admin.pages.unpublishZend_Controller_Router_Routeidarray ( 'module' => 'pages', 'controller' => 'admin', 'action' => 'unpublish', )
admin.pages.removeZend_Controller_Router_Routeidarray ( 'module' => 'pages', 'controller' => 'admin', 'action' => 'remove', )
supportZend_Controller_Router_Routearray ( 'module' => 'pk', 'controller' => 'static', 'action' => 'index', 'page' => 'support', )
lawZend_Controller_Router_Routearray ( 'module' => 'pk', 'controller' => 'static', 'action' => 'index', 'page' => 'law', )
productZend_Controller_Router_Routearray ( 'module' => 'pk', 'controller' => 'static', 'action' => 'index', 'page' => 'product', )
orderZend_Controller_Router_Routearray ( 'module' => 'pk', 'controller' => 'static', 'action' => 'index', 'page' => 'order', )
contactZend_Controller_Router_Routearray ( 'module' => 'pk', 'controller' => 'static', 'action' => 'contact', )
versionZend_Controller_Router_Routearray ( 'module' => 'pk', 'controller' => 'static', 'action' => 'index', 'page' => 'version', )
compareZend_Controller_Router_Routearray ( 'module' => 'pk', 'controller' => 'static', 'action' => 'index', 'page' => 'compare', )
functionZend_Controller_Router_Routearray ( 'module' => 'pk', 'controller' => 'static', 'action' => 'index', 'page' => 'function', )
userZend_Controller_Router_Routearray ( 'module' => 'pk', 'controller' => 'static', 'action' => 'index', 'page' => 'user', )
clientZend_Controller_Router_Routearray ( 'module' => 'pk', 'controller' => 'static', 'action' => 'index', 'page' => 'client', )

Current role guest is ALLOWED to access mvc:pk.static.index

ResourceActionRoles
guest (currently used) member admin
public-YESYESYES
guests-YESNONO
members-NOYESYES
admins-NONOYES
mvc:default-YESYESYES
mvc:default.admin-NONOYES
mvc:pk-YESYESYES
mvc:pk.error.error-YESYESYES
mvc:pk.static-YESYESYES
mvc:pk.static.index-YESYESYES
Array
(
)