... czyli jak otworzyć kantor internetowy

Porównanie wersji

ProKantor posiada w swojej ofercie kilka wersji oprogramowania umożliwiając dostosowanie modelu biznesowego do realizacji transakcji wymiany waluty z kantorem lub pośrednictwo w wymianie między użytkownikami.