... czyli jak otworzyć kantor internetowy

Obsługa kantoru internetowego

czyli jak działa kantor oczami obsługi

System wyświetla kasjerowi bieżące informacje o nowych transakcjach, dla których została zaksięgowana na rachunku bankowym zadeklarowana przez klienta wpłata.

Dla celów intuicyjnego zarządzania stanami walutowymi kasjer posiada stały aktualizowany cykliczne stan środków złotówkowych jak i walutowych na poszczególnych rachunkach bankowych.

Kasjer potwierdza realizację transakcji, co powoduje automatyczne generowanie przez oprogramowanie wypłaty na konto klienta. Istnieje opcjonalna możliwość edycji kursu wymiany po przeprowadzonych osobno negocjacjach z klientem.

W celu bezpiecznej realizacji operacji bankowych, kasjer otrzymuje powiadomienie
o konieczności autoryzacji przelewów.

Po otrzymaniu potwierdzenia wysłania przelewu z rachunku bankowego system generuje imienne potwierdzenie i wysyła do Klienta jako załącznik do wiadomości email.