... czyli jak otworzyć kantor internetowy

Klient kantoru internetowego

czyli jak działa kantor oczami użytkownika

Dla celów prostej realizacji internetowej wymiany walut integralną częścią oprogramowania jest serwis internetowy, za którego pośrednictwem klienci mogą w intuicyjny sposób dokonywać transakcji.

Klient wprowadzając niezbędne dane m.in. osobowe lub firmowe może dokonywać transakcji wymiany walut. Dane te są niezbędne do automatycznego generowana rachunków imiennych czy raportów GIIF.

Zarejestrowani użytkownicy akceptując bieżący kurs kantoru zlecają wymianę waluty podając kwotę i numery rachunków, po czym zostają poinformowani o czasie (np. 6 min.) na dokonanie przelewu.

Księgowanie i realizacja przelewu następuje w sposób automatyczny. Po wygenerowaniu przez system przelewu, środki w walucie są przekazywane na wskazany przez użytkownika rachunek.

Dzięki integracji z bankiem, w którym użytkownik posiada rachunki bankowe czas realizacji ograniczony jest do kilkunastu minut, przy jednoczesnym zniwelowaniu kosztów przelewów.