... czyli jak otworzyć kantor internetowy

Dostępne wersje oprogramowania
wg. modelu biznesowego

Platforma ProKantor to oprogramowanie służące internetowej wymianie walut. Wymiana walutowa odbywa się za pośrednictwem tworzonego serwisu, na którym gromadzą się użytkownicy wykazujący zainteresowanie ową wymianą. Wymiana w zależności od wersji oprogramowania ProKantor odbywa się po określonym kursie przez Kantor lub Klienta i przekazana na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.


Kantor internetowy

Exchange version

Klient kantoru może dokonać wymiany waluty po określonym przez kantor kursie. Platforma ProKantor daje możliwość określania kursów ręcznie lub pobierana być może
z aktualnych notowań rynku walutowego, gdzie dla każdej waluty możliwe jest określenie stałej marży doliczanej do kursu (różnicy pomiędzy rynkiem a kursem docelowym).

Giełda internetowa

Broker version

Klienci giełdy walutowej dokonują wymiany walutowej z innymi użytkownikami serwisu, deklarującymi chęć wymiany odwrotnej. Użytkownik tworzy własną ofertę wymiany waluty po danym kursie (tutaj naliczana zostaje prowizja) i otrzymuje przeciwstawną, wskazaną przez system ProKantor. Wymiany realizowane być mogą częściowo lub
w całości co oznacza, że w jednej wymianie może brać udział kilku użytkowników.

Kantor + Giełda

Premium version

ProKantor – Premium Version daje możliwość realizowania wymiany walutowej po ustalonym kursie z kantorem z możliwością ustalenia własnego kursu i wymianie z innym użytkownikiem lub użytkownikami. Wówczas istnieje możliwość, by kantor sam złożył przeciwstawną ofertę do Klienta, pragnącego dokonać wymiany na giełdzie walutowej.