... czyli jak otworzyć kantor internetowy

Wybrane funkcje

Zarządzanie kursami

Funkcja zarządzania kursami pozwala w łatwy, intuicyjny i zautomatyzowany sposób przedstawiać wartości kursów, obliczać opłacalność oraz wprowadzać zmiany.


Zarządzanie środkami pieniężnymi

System zarządzania środkami pieniężnymi daje możliwość podglądu i rozpoznawania środków kantoru oraz klientów, pozwalając tym samym na monitorowanie przebiegu prowadzonej działalności. Przejrzyste i łatwe
w obsłudze narzędzie usprawnia pracę i stanowi dużą oszczędność czasu.


Zarządzanie klientami

Panel zarządzania klientami kantoru pozwala na dostęp oraz edycję informacji o klientach. Funkcja ta daje możliwość wglądu do dokonywanych przez klientów transakcji wymiany walutowej oraz przeglądania i pobierania wygenerowanych rachunków imiennych.


Zarządzanie kantorem internetowym

Narzędzie do zarządzania kantorem internetowym działa w sposób w pełni zautomatyzowany i nie wymaga ciągłej ingerencji pracowników, dzięki czemu oszczędzamy nie tylko czas, ale i pieniądze, a co najważniejsze wzbogacamy ofertę platformy wymiany walutowej dodatkowymi funkcjonalnościami.


Integracje z systemami bankowymi

System Prokantor pozwala na zintegrowanie wewnętrznych systemów bankowych z systemem zarządzania kantorem, dzięki czemu transakcje wymiany walut realizowane są błyskawicznie i automatycznie.


Integracje z zewnętrznym oprogramowaniem zarządzania kantorem

Oprogramowanie posiada możliwość integracji systemu Prokantor i wewnętrznymi systemami zarządzania kantorem, także stacjonarnym.


System bezpieczeństwa

System Prokantor pozwala na bezpieczną pracę, dzięki szyfrowanym połączeniom, szeregiem zabezpieczeń
i funkcjami przywracania systemu wraz z tworzeniem się kopii zapasowych.


Obsługa transakcji bezgotówkowych (oferty, faktury ..)

System Prokantor w pełni obsługuje transakcje bezgotówkowe. Pozwala na obsługę faktur, podgląd dokonywanych procesów i automatyczną obsługę rachunków do transakcji.


Raporty

Oprogramowanie Prokantor generuje w sposób zautomatyzowany raporty wymagane w prowadzeniu działalności kantorowej, co ułatwia pracę i zarządzanie kantorem.